2юли/120

Екипът на „ФОРУМ” спечели търг за писмени и устни преводи по проект „ФромРома“

hand

Екипът на „Форум” спечели търг за официални писмени и устни преводи мащабния проект „ФромРома”, реализиран от Сдружение Българо-Румънски трансграничен институт по медиация /БРТИМ/, в партньорство с община Русе и Асоциация Кетанес 2006, Гюргево по схема „БЕЗ ГРАНИЦИ – КОМПОНЕНТ 1”, ОП „Развитие на човешките ресурси“. Проектът има за цел да изгради платформа, която да позволи [...]