28авг/130

Съдии от Българска съдийска асоциация се обучават във „Форум“

IMG_7770

В днешния глобален свят необходимостта от чуждоезиково обучение расте във всеки бранш на бизнеса и във всяка сфера на публичния сектор. Езиковите бариери спъват нашето личностно и професионално развитие, отнемат ни от свободата да общуваме. Владеенето на поне един чужд език на високо ниво е нашето конкурентно предимство, а владеенето на втори чужд език отваря [...]