14май/140

„Глокалното“ мислене е жизненоважно за франчайз бизнеса

Статия 2_Снимка 1

Локализация, интернационализация, глобализация – това са все термини, които описват адаптирането на продукти и услуги към чуждестранните пазари. Франчайз бизнесът използва т.н. локализация, за да постигне по-ефективни резултати при международната си бизнес дейност. Може би не сте чували терминът локализация? Локализацията е промяна на дизайна на продукта, неговата форма, опаковка и маркетингови функции, така че [...]