11авг/120

Румънски преводачи на „Форум“ участваха в конференция по Мастерпланинг проект

mikrofon

На 08 и 09 август 2012г., екип от симултанни преводачи на Форум чуждоезикови услуги участва в работни срещи и конференция по проект "Еврорегион Русе - Гюргево, оперативни решения - Мастерпланинг за интегрирано управление на възможностите за развитие, финансиран по Приоритетна ос 1 "Икономическо и социално развитие", по Програмата за трансгранично сътрудничество Румъния - Бъгария 2007-2013, съфинансирана от ЕФРР на ЕС.

Проектът има за цел да постави основата за последващо ефективно управление на общата за Русе и Гюргево територия, да служи за отправна регулаторна рамка за бъдещото изграждане на ключова инфараструктура, развитие на територията, индустриално развитие.

Симултанният превод от и на румънски бе осигурен от екип от двама наши преводача, превеждащи едновременно с говорещия с минимално забавяне. За симултанния превод се изисква специално оборудване и техник за неговото инсталиране и поддръжка. Слушателите следят превода чрез слушалки, докато екип от преводачи работи в шумоизолирана кабина. Този метод на превод е подходящ при провеждане на конференции, семинари и други официални събития.

Коментари (0) Връзки за обратно следене (0)

Няма все още коментари.


Оставете коментар

Все още няма връзки за обратно следене.