23окт/130

Форум на симултанен превод на семинар на Българска съдийска асоциация

11

Екип от симултанни преводачи на ФОРУМ съдейства с превод на испански език, по време на обучителен семинар за членове на Българска съдийска асоциация (БСА), на 26 и 27 септември 2013г.

Семинарът беше проведен на един от българските морски курорти, в рамките на проект по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „Без граници – компонент 1, фаза 2” в партньорство с Асоциация на съдии и магистрати „Франсиско де Витория” (Испания).

Симултанният превод от испански на български и обратно, беше извършен от двама квалифицирани преводачи с богат опит в конферентния превод на семинари, симпозиуми, конгреси, международни конференции и форуми в страната и чужбина.

Сумултанният превод се използва за големи събития с международно участие. Преводачът предава посланието почти едновременно с говорещия, с фазова разлика от няколко секунди. Преводът се извършва в шумоизолирана кабина, в екип от двама или трима преводачи. Заради високото ниво на концентрация, което се изисква преводачите се сменят на всеки 15-30 минути. Превеждат чрез специализиран преводачески пулт, микрофон и слушалки, а аудиторията слуша превода чрез приемници със слушалки. Освен екип от симултанни преводачи за Вашето събитие, можем да осигурим и преводаческото оборудване: кабини, приемници, микрофони и др.

Препоръчително е предварително да се предоставят на преводачите основна информация, презентации и други материали за събитието, за да могат да се подготвят адекватно за участието си. Също така е добре да направите заявка за симултанен превод 10-15 дни предварително, тъй като е необходимо време за осигуряване на най-подходящия екип от симултанни преводачи за Вашето събитие.

Коментари (0) Връзки за обратно следене (0)

Няма все още коментари.


Оставете коментар

Все още няма връзки за обратно следене.