14май/140

„Глокалното“ мислене е жизненоважно за франчайз бизнеса

Статия 2_Снимка 1

Локализация, интернационализация, глобализация – това са все термини, които описват адаптирането на продукти и услуги към чуждестранните пазари. Франчайз бизнесът използва т.н. локализация, за да постигне по-ефективни резултати при международната си бизнес дейност.

Може би не сте чували терминът локализация?

Локализацията е промяна на дизайна на продукта, неговата форма, опаковка и маркетингови функции, така че да отговори на очакванията на местния пазар. Изменението на продукта или услугата може да бъде необходимо, за да се вземат предвид културните различия и местните законови разпоредби. Например, франчайзър на верига от ресторанти може да се наложи да промени менюто си за страна, в която съществува ограничение или забрана за продажбата на някои видове месо или пък заради местните традиции и предпочитания на пазара. Например, испанският пазар като цяло е консервативен по отношение на своята кухня и предпочита храненето в ресторанти, предлагащи типична средиземноморска кухня. Франчайзърът следва да отчете този факт и да адаптира менюто си по подходящия начин, така че хем да запази автентичността на оригиналната кухня, хем да покаже на пазара, че е готов да се съобрази с неговите предпочитания и традиции. Освен това, при превода от оригиналния на местния език на етикетите на продуктите, франчайзърът може да се наложи да промени съдържанието, та дори и размера на своите продукти, за да се съобрази с изискванията на местното законодателство и обичаи. Може да се наложи дори адаптиране на маркетинговите кампании, които да отчетат културните особености на новия местен пазар. Например, като неподходящи за някои страни маркетингови инструменти в областта на ресторантьорския бизнес могат да бъдат: определен вид униформи (особено минижупи и разголени деколтета), използване на т.н. викачи, привличащи клиенти, демонстриране на близост към клиентите в ресторанта от обслужващия персонал (близка дистанция, поздрав с ръкостискане, прегръдки и целувки), танцуване и пеене по масите от сервитьорите, налагане на оригиналния етикет за сервиране и отсервиране, комуникация с клиента по време на хранене и така нататък.

Другата дума, който може би също срещате за пръв път е “глокализацията”. Този термин възниква за пръв път през 1980-те и е популяризиран от британския социолог Роланд Робъртсън. Глокализацията е термин, който е изобретен, за да подчертае, че глобализацията на даден продукт или услуга е по-вероятно да успее, когато продуктът или услугата са адаптирани специално за дадена географска територия или култура, в която се предлагат.

Експертите по локализиране на франчайз продуктите или услугите съветват да не подценявате силата наглокалното мислене. Мислете глобално, разбирайте локално и след това действайте глобално или ГЛОКАЛНО!

Този модел на мислене може да бъде разбит на три стратегически стъпки:

Мислете глобално: Ако това е нещото, което иска да бъде, франчайз бизнесът трябва да мисли, живее и диша глобално. Това трябва да бъде част от неговата ДНК структура, неговата култура, а не само добре изглеждащо земно кълбо на корпоративния уебсайт или национални флагове по рекламните материали. Хората трябва да го разбират, да вярват в това и да го популяризират.

Разбирайте локално: Преди да започне да работи на местно ниво (локално) в международен мащаб, франчайз бизнесът трябва да инвестира време в разбирането на региона, където възнамерява да извършва дейността си или да предлага своите продукти и/или услуги. Трябва да се запознае с културните норми, хората и да се свърже с експерти, които познават този пазар и неговите характерни особености.

Действайте глобално: Означава да действате и работите по интегриран и последователен начин, с ясни канали за комуникация, като вземете предвид глобалното мислене и локалното разбиране.

Това е философията на ГЛОКАЛИЗАЦИЯТА!

Без значение дали ще го наречем глокализация или локализация обаче, що се касае до превода на езика на регионалния чуждестранен пазар, винаги става дума за локализация.

Английският не е достатъчен за комуникация с потребителите по целия свят. Хората в останалите страни говорят други езици и живеят в различна културна среда. Те могат да бъдат достигнати чрез медия, която е преведена на собствения им език  и таргетирана спрямо собствената им култура.

“Ако говорите на човек на език, който разбира, ще достигнете до ума му. Ако говорите с него на родния му език, то ще достигнете до сърцето му.” Нелсън Мандела

Преводът също е форма на локализация. Тя включва превода на етикети, ръководства, обучителни клипове, реклами и сайтове свързани с дейността на местния език. За да спестят разходи, някои международни компании разработват своите ръководства и учебни материали едновременно на няколко езика -  английски, френски, испански, немски, арабски и други. И това е вариант, ако нямате бюджет за рекламни материали за всеки от регионите. Корпоративният уеб сайто или този на марката или продукта също трябва да бъдат преведени, особено най-често използваните секции за електронна търговия и помощ. Проектните мениджъри, командировани в чуждата държава, с цел разработване на новия пазар, трябва да се научат да общуват на местния език или най-малко да разбират някои от нюансите на невербалната комуникация. Висшето ръководство трябва да обмисли възможността за използването на професионални устни преводачи при срещите си със своите чуждестранни партньори, особено ако някои от тях не общуват свободно на английски.

Стандартизация + локализация = успешна франчайз стратегия

Всяка амбициозна франчайз компания може да бъде изправена пред избора дали да използва стратегията за стандартизация или локализация на дейността си. Стандартизацията може да се укаже правилният избор, ако консумацията или употребата на даден продукт или услуга е еднаква навсякъде, каквито са например някои видове пакетирани храни или домакински почистващи препарати. Но ключовото стратегичско предизвикателство при глобализацията на бизнеса е в определянето на точната комбинация от стандартизация и локализация. Например, Вашата компания може да стандартизира производтсвения процес, но да локализира маркетинга и дистрибуцията. По подобен начин, може да стандартизирате своя модел на продажби с доставка до вкъщи, но да локализирате опциите за поддръжка на клиента.

Локализацията и преводаческите услуги се ползват с все по-силна популярност, предвид че все повече компании в световен мащаб започнаха да търсят клиенти извън границите на своите държави. Вече почти всяка компания може да си позволи, а и е въпрос на стратегическо решение, да използва квалифицирани преводачи и маркетингови специалисти, които владеят няколко езика и имат познания за местните култури.

Да не говорим за големите бизнес проекти, какъвто е франчайзингът! Професионалните преводачи на специализирани преводи и локализация могат да помогнат на Вашия франчайз бизнес да се адаптира към традициите, културата и пазара на определена страна. Как да разберете дали ще се справят? Възложете им безплатен тестов превод!

www.forumltd.bg

Коментари (0) Връзки за обратно следене (0)

Няма все още коментари.


Оставете коментар

Все още няма връзки за обратно следене.