18юли/140

ФОРУМ НА СИМУЛТАНЕН ПРЕВОД ЗА ФЕДЕРАЦИЯ НА ТЪРГОВИЯТА

Orgachim 10-12 oct. 12 (1)

На 28.03.2014г., устните преводачи на ФОРУМ осигуриха симултанен превод на гръцки, по време на дискусионен форум, по проект „Стратегия за развитие на квалификацията на заетите в търговията и услугите като фактор за устойчивост на работните места”.

Проектът се реализира по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европеийския социален фонд на Европеийския съюз и Република България, а бенефициент е Независима синдикална федерация на търговията, кооперациите, туризма и услугите. Партньор на федерацията в изпълнението на проекта e UNESKO YOUTH CLUB OF THESSALONIKI – Гърция. Продължителността на проекта е 15 месеца.

Проведеният дискусионен форум е с висока степен на значимост, предвид обмяната на добри практики на международно ниво.

Сумултанният превод се използва за събития с международно участие. Преводачът предава посланието почти едновременно с говорещия, с фазова разлика от няколко секунди. Преводът се извършва в шумоизолирана кабина, в екип от двама или трима преводачи. Заради високото ниво на концентрация, което се изисква преводачите се сменят на всеки 15-30 минути. Превеждат чрез специализиран преводачески пулт, микрофон и слушалки, а аудиторията слуша превода чрез приемници със слушалки. Освен екип от симултанни преводачи за Вашето събитие, можем да осигурим и преводаческото оборудване: кабини, приемници, микрофони и др.

Препоръчително е предварително да се предоставят на преводачите основна информация, презентации и други материали за събитието, за да могат да се подготвят адекватно за участието си. Също така е добре да се направи заявка за симултанен превод 10-15 дни предварително, тъй като е необходимо време за осигуряване на най-подходящия екип от симултанни преводачи за Вашето събитие.

Коментари (0) Връзки за обратно следене (0)

Няма все още коментари.


Оставете коментар

Все още няма връзки за обратно следене.