18юли/140

ФОРУМ НА ИЗЛОЖЕНИЕ НА ВИА ЕКСПО

new-EERESExhibition

Форум Чуждоезикови услуги осигури устен превод за участниците в две събития с международно участие – „Изложба Управление на отпадъците и рециклиране” и „Изложба за асансьори и ескалатори за Югоизточна Европа”.

Изложбите бяха проведени в Интер Експо Център, София на 03.03 – 05.03.2014 г. и организирани от ВИА ЕКСПО. Някои от чуждестранните компании се нуждаеха от висoкокачествен устен превод от немски и английски език, за който ползваха професионални преводачи на Форум Чуждоезикови услуги.

Целта на Изложбата за асансьори и ескалатори за Югоизточна Европа беше водещи фирми да представят своята продукция (асансьорни системи, кабини, врати, компоненти, комуникационни и контролни системи, системи за сигнализация, услуги и др.) на посетители от България, Великобритания, Германия, Гърция, Естония, Испания, Италия, Косово, Румъния, Турция, Финландия, Унгария и дуги страни от Европа.

Изложбата „Управление на отпадъците и рециклиране”, от своя страна, имаше за цел да запознае посетителите със съвременни технологии и оборудване за третиране, събиране, обезвреждане, рециклиране и компостиране на отпадъци. Участниците бяха международни компании от Австрия, Германия, Дания, Полша, Русия, Словения, Швеция и Швейцария, като Австрия беше страна – партньор.

И при двете мероприятия качеството на превода беше от съществено значение за постигане на целите, a преводачите на Форум Чуждоезикови услуги се справиха успешно.

Коментари (0) Връзки за обратно следене (0)

Няма все още коментари.


Оставете коментар

Все още няма връзки за обратно следене.