18юли/140

ФОРУМ СЪДЕЙСТВА ЗА ОБУЧЕНИЕ НА СЪДИИ ВЕЧЕ И ВЪВ ВАРНА

Iurist

Форум продължава да съдейства за обучение на членове на Българска съдийска асоциация (БСА) не само в София и Русе, но вече и в морската столица на България – Варна. В началото на месец февруари стартира курс по Английски език, ниво А1 по ОЕЕР. Обучението протече гладко и вече посрещна своя финал, а курсистите показаха много добри резултати по време на междинните тестове за проверка на напредъка, както и на финалните изпити за край на нивото. От септември 2014 ще стартира и следващо, по-високо ниво на обучение по английски език.

Инициативата за провеждане на чуждоезиково обучение за членове на БСА е на председателката на асоциацията – съдия Богдана Желявска (съдия от Международната Хагска мрежа и член на Международната асоциация на съдиите, занимаващи се със семейно право).

Учебните програми на ФОРУМ включват обучение в 6 нива по Общата европейска езикова рамка (ОЕЕР) на пет от най-популярните езици в Европа. А програмите по английски език за професионални цели обхващат почти всички браншове в икономиката, като съдиите в София и Русе се възползваха от ефективните учебни системи по Юридически и Международен юридически английски език, разработени от издателства на световно равнище. След достигане на необходимото ниво на владеене на английски език, съдиите във Варна също ще могат да се включат в специализиран курс на обучение. За включване в подобен курс е необходимо входно ниво В1-В2 (трето/четвърто ниво по ОЕЕР).

Ползите от включването в общоезиков или специализиран курс на обучение по чужд език не могат да бъдат измерени лесно. Свободата да общуваш на чужд език в контекста на своята професия, познаването и използването на специфична за нея терминология, рушат всякакви езикови бариери с колеги от други страни е Европа и по света. Отварят се възможности за личностно усъвършенстване, сред които:

• Да подобрите способностите си при писане на правни текстове на английски като писма, имейли, доклади, предложения и др.
• Да подобрите способностите си да четете правна литература на английски, в това число: седмични и месечни издания на правна тематика, законодателни текстове в областта на търговията, правна кореспонденция и др.
• Да увеличите възможностите си да разбирате английска реч по време на събрания, презентации, интервюта, дискусии и др.
• Да подсилите говорните си умения за изразяване на английски език в контекстта на правото, така че да участвате активно и ефективно по време на дискусии с колеги, по време на преговори, както и при самостоятелно устно изложение.
• Да се справите успешно с изпита по международен юридически английски на университета Кеймбридж.

Коментари (0) Връзки за обратно следене (0)

Няма все още коментари.


Оставете коментар

Все още няма връзки за обратно следене.