21юли/140

СЛУЖИТЕЛИ НА СОФАРМА НА ОБУЧЕНИЕ ПО АНГЛИЙСКИ ВЪВ ФОРУМ

sopharma-лого

В началото на месец май 2014г. Форум приключи двумесечен курс на обучение по Английски език в областта на фармацевтичната индустрия – модул 1, за служители на Софарма.

Английски език за фармацевтичната промишленост е идеалният кратък курс, насочен към тези, които работят в областта на научните изследвания и развойна дейност, производството и контрол на качеството във фармацевтичната индустрия.

Програмата на курса беше специално разработена и адаптирана към специфичните потребности на служители от дирекция Маркетинг и дирекция Стратегическо развитие.

Основните застъпени теми в съдържанието на учебната програма обхващаха целия процес на комуникация на английски език със служители, бизнес партньори, дистрибутори, одитори, контролни органи и др. Придобитите компетенции в курса включват умения за изразяване на английски език по време на:

• събиране и предоставяне на информация
• обсъждане на срокове
• искане и даване на мнение
• задаване на въпроси
• даване на предложения
• предлагане на коригиращи действия
• дискутиране на идеи
• описание на процеси
• обсъждане на стандартни оперативни процедури и др.

Обратната връзка от проведеното обучение е изключително висока. Нашите курсисти определиха курса като много полезен, както по отношение на самата организация и подготовка на учебната програма, така и по отношение на подхода и темпото на работа на преподавателката ни по английски език, за работата на която изразиха най-искрени чувства на благодарност!
Предвид многобройните ангажименти на служителите на Софарма, учебните занятия трябваше да бъдат организирани така, че да се съвместяват текущите задължения с обучението по чужд език, с цел да не бъде прекалено натоварващо и същевременно ефективно. Висока беше оценката и за използваното учебно помагало - добре структурирано и богато на съдържание откъм специализирани термини, както и на изрази и готови фрази за писмена и устна комуникация.
Втори модул на курса по английски език в областта на фармацевтичната индустрия се предвижда да стартира през есента на 2014г.

Коментари (0) Връзки за обратно следене (0)

Няма все още коментари.


Оставете коментар

Все още няма връзки за обратно следене.