2юли/120

Екипът на „ФОРУМ” спечели търг за писмени и устни преводи по проект „ФромРома“

hand

Екипът на „Форум” спечели търг за официални писмени и устни преводи мащабния проект „ФромРома”, реализиран от Сдружение Българо-Румънски трансграничен институт по медиация /БРТИМ/, в партньорство с община Русе и Асоциация Кетанес 2006, Гюргево по схема „БЕЗ ГРАНИЦИ – КОМПОНЕНТ 1”, ОП "Развитие на човешките ресурси".

Проектът има за цел да изгради платформа, която да позволи на заинтересованите страни да споделят опит, идеи и планове относно социалното включване и доброто управление на проекти и програми за борбата с дискриминацията и интеграцията на ромите.

„Форум”  ще участва в проекта чрез изпълнението на около 1800 страници официални писмени преводи от и на румънски език на нормативни текстове, проектна документация, бюлетини, пресинформация, финансово-счетоводна документация, както и консекутивни преводи при провежданите работни и официални срещи по проекта.

Чрез проекта ще се изгради капацитет и обучение на екипа на проекта „ФромРома”; ще се осъществи наблюдение, проучване на политиките и изследване на опита за интеграцията на ромите в Република Румъния; ще се извърши обмяна на информация за добри практики, опит и изследване на показателите за напредък в преодоляването на дискриминацията и интеграцията на ромите в Република Румъния. По проекта ще се пренесат и популяризират добри практики и политики за социално включване на ромите в Република България / в частност-община Русе/. Ще се извърши обмяна на опит на място и изследване на показателите за напредъка на социалното включване на ромите в Република България / в частност-община Русе/. Предвидени са 2 кръгли маси по проблема. Предвидено е и създаване на Обществен консултативен съвет по ромските въпроси.

Стискайте ни палци, защото ще имам нужда :)

Коментари (0) Връзки за обратно следене (0)

Няма все още коментари.


Оставете коментар

Все още няма връзки за обратно следене.