10яну/130

Форум стана партньор на Столична община

Yordanka Fandakova_Zavod za tretirane na otpadytsi Sofia

Бяхме одобрени от Столична община като единствената фирма, която ще предоставя писмени и устни преводи  по проект „Изграждане на интегрирана система от съоръжения за третиране на битовите отпадъци на Столична община”.

Във връзка с горния проект, „Форум чуждоезикови услуги” през периода 2013-2015г. ще извършва писмени и устни преводи от и на немски, английски и френски език в областта на сметосъбирането, третирането на отпадъците и екологията като цяло.

Очаква се до края на 2014 година заводът за преработка на отпадъци в София да е завършен и да заработи окончателно. Средствата са по линия на Оперативна програма "Околна среда".

Очаква се ползите за столицата да са сериозни - най-малко 55% рециклиране и оползотворяване на генерираните отпадъци и 75% намаляване на депонираните. Ще се осигури оптимално рециклиране на метал, пластмаса и хартия, ще се оползотворяват биоразградимите отпадъци и високоенергийната фракция.

Заводът е част интегрираната система за третиране на битовите отпадъци на Столична община и чрез него общината ще намали с около 5 милиона лева разходите си за депониране на отпадъци.

Повереният ни проект е предизвикателство и чест за нас!

Коментари (0) Връзки за обратно следене (0)

Няма все още коментари.


Оставете коментар

Все още няма връзки за обратно следене.