24май/130

Цветовете в различните култури

Color is a language - MULTICOLOR

Цветовете са важни за комуникацията. С цветове могат да бъдат изразени чувства, идеи и емоции. При проектирането на уеб сайтове или брошури за международните пазари, цветовете са от решаващо значение. Ако не обърнете внимание на това, можете да си навлечете скъпо струващи и възпрепятстващи бизнеса проблеми. А Вие, предполагам, бихте искали да сте сигурни, че [...]

20май/130

Финансови преводи: имате ли чувството, че печалбата на Вашия бизнес е изгубена в превода?

Financial translation

Кой има нужда от финансови преводи? Устремно разрастващата се глобализация доведе до възможности за правене на бизнес в световен мащаб. Почти всяка компания, която си е взаимодействала с международния пазар е превеждала финансови документи, необходими за извършване на международни търговски сделки, участие в проекти и търгове, франчайзинг, аутсорсинг, съвместно предприятие или друга форма на интернационализация [...]